O mnie

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O mnie

Specjalista Torakochirurgii i Chirurgii Ogólnej -
Dr N. Med. Krzysztof Dudek

O mnie

Dr n. med. Krzysztof Dudek od lat prowadzi gabinet chirurgiczny na terenie Wrocławia. To specjalista torakochirurgii oraz chirurgii ogólnej, który przez lata zdobywał wiedzę oraz doświadczenie. Cały czas podnosi swoje kompetencje, aby świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Chirurg klatki piersiowej - biografia

Urodziłem się 7 lutego 1959 roku we Wrocławiu. W latach 1966-1974 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 23. W roku 1974 zostałem przyjęty do klasy o profilu biologiczno-chemicznym IX Liceum Ogólnokształcącego imienia J. Słowackiego we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu maturalnego w roku 1978 rozpocząłem studia na wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej imienia gen. dyw. B. Szareckiego w Łodzi, które ukończyłem w roku 1984. Staż podyplomowy odbyłem w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Po jego zakończeniu pracowałem jako lekarz w jednostce wojskowej w Biedrusku, a następnie w klubie sportowym WKS „Śląsk” Wrocław.

W listopadzie 1986 roku, jako wolontariusz rozpocząłem specjalizację I stopnia w chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, którą ukończyłem w 1989 roku i rozpocząłem specjalizację II stopnia. Od czerwca 1990 roku – także  jako wolontariusz brałem czynny udział w pracach doświadczalnych Pracowni Chirurgii Doświadczalnej Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej A.M. we Wrocławiu.

Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i zdaniu egzaminów w 1991 roku zostałem przyjęty na Podyplomowe Studia Doktoranckie A.M. we Wrocławiu, w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej. W trakcie trwania studiów, które ukończyłem w styczniu 1996, zdałem w roku 1993 specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej i rozpocząłem podspecjalizację, którą – jako chirurg klatki piersiowej – ukończyłem pomyślnie zdanym egzaminem w 1998 roku.

W roku 1992 odbyłem czteromiesięczny staż w Klinice Chirurgii Toranomon Hospital w Tokio kierowanej przez Profesora H. Akiyamę. W kwietniu roku 1996 uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego A.M. we Wrocławiu uzyskałem stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

Od lutego 1966 do marca 1997 zatrudniony byłem w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej na stanowisku asystenta torakochirurga, następnie – w wyniku wygranego konkursu – adiunkta tejże kliniki do czerwca 2002 roku.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, od 6 czerwca 2006 roku jestem ordynatorem oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w ZOZ Nysa i adiunktem Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof A.M. we Wrocławiu.

Jestem członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Wiscerosyntezy, Światowego Towarzystwa Chirurgii Przełyku, Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgicznego.

Jednocześnie prowadzę prywatny gabinet we Wrocławiu, przy którym działa pracownia endoskopii.

Działalność naukowa

W ostatnim okresie moja wiedza solidnego lekarza chirurga klatki piersiowej była stale poszerzana i certyfikowana według wszelkich możliwych zagadnień z zakresu mojej specjalizacji.

 • 1984 Wojskowa Akademia Medyczna / Wydział Lekarski,
 • 1989 Wojskowa Akademia Medyczna / Pierwszy Stopień Specjalizacji Chirurgii Ogólnej,
 • 1992 The Fifth World Congress of the international Society for diseases of the Esophagus
 • 1992 Oesophageal Surgery and Endoscopy / Tokyo,
 • 1992 Association and the technical training course in the field of Esophageal Surgery and Endoscopy / Tokyo,
 • 1992 Ministry of Justice, Japanese Government / 6-miesięczny kurs endoskopowy,
 • 1993 Chirurgia Ogólna / Specjalista Drugiego Stopnia pod kierunkiem Doc. Dr hab. Tadeusza Orłowskiego,
 • 1993 Japan Surgical Society / 93rd Annual Congress of Japan Surgical Society,
 • 1997 Akademia Medyczna we Wrocławiu / Doktor Nauk Medycznych / Rozprawa pt.: mechaniczne zespolenia przełykowo – żołądkowe – badania doświadczalne”,
 • 1998 Chirurgia Klatki Piersiowej / Specjalizacja Drugiego Stopnia pod kierunkiem prof. dr hab. med. Tadeusza Orłowskiego,
 • 2004 Dolnośląska Izba Lekarska / Specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • 2007 Akademia Medyczna we Wrocławiu / Endoskopia Przewodu Pokarmowego,
 • 2008 Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii / Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej,
 • 2011 Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich / Uprawnienie do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych,
 • 2011 Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów / Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • 2011 Endoterapia / Gastroskopia i kolonoskopia zabiegowa,
 • 2013 Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej / Scientific Moderator and Speaker,
 • 2013 Pulmonx International Sarl / Endo Bronchial Valve (EBV) treatment of late stage Emphysema patients.