Chirurg klatki piersiowej – dr n. med. Krzysztof Dudek

Specjalista w zakresie Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii 

kdudek

Urodziłem się 7.02.1959 roku we Wrocławiu. W latach 1966-1974 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 23. W roku 1974 zostałem przyjęty do klasy o profilu biologiczno-chemicznym IX Liceum Ogólnokształcącego imienia J. Słowackiego we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu maturalnego w roku 1978 rozpocząłem studia na wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej imieniem gen. dyw. B. Szareckiego w Łodzi, które ukończyłem w roku 1984. Staż podyplomowy odbyłem w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Po jego zakończeniu pracowałem jako lekarz w jednostce wojskowej w Biedrusku, a następnie w klubie sportowym WKS ,,Śląsk” Wrocław.

W listopadzie 1986 roku, jako wolontariusz rozpocząłem specjalizację I stopnia w chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, którą ukończyłem w 1989 roku i rozpocząłem specjalizację II stopnia. Od czerwca 1990 roku jako wolontariusz brałem czynny udział w pracach doświadczalnych Pracowni Chirurgii Doświadczalnej Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej A.M. we Wrocławiu.

Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i zdaniu egzaminów w 1991 roku zostałem przyjęty na Podyplomowe Studia Doktoranckie A.M. we Wrocławiu, w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej. W trakcie trwania studiów, które ukończyłem w styczniu 1996, zdałem w roku 1993 specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej i rozpocząłem podspecjalizację, którą jako chirurg klatki piersiowej ukończyłem pomyślnie zdanym egzaminem w roku 1998.

W roku 1992 odbyłem czteromiesięczny staż w Klinice Chirurgii Toranomon Hospital w Tokio kierowanej przez Profesora H. Akiyamę. W kwietniu roku 1996 uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego A.M. we Wrocławiu uzyskałem stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

Od lutego 1966 do marca 1997 zatrudniony byłem w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej na stanowisku asystenta tarokochirurga, następnie, w wyniku wygranego konkursu, adiunkta tejże kliniki do czerwca 2002r.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, od 6.06.2006r. jestem ordynatorem oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w ZOZ Nysa i adiunktem Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof A.M. we Wrocławiu.

Jestem członkiem, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Wiscerosyntezy, Światowego Towarzystwa Chirurgii Przełyku, Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgiczmego.

Jestem autorem i współautorem 76 prac i doniesień zjazdowych.

W ostatnim okresie czasu moja wiedza solidnego lekarza chirurga klatki piersiowej była stale poszerzana i certyfikowana według wszelkich możliwych zagadnień z zakresu mojej specjalizacji:

 • 1984 Wojskowa Akademia Medyczna / Wydział Lekarski,
 • 1989 Wojskowa Akademia Medyczna / Pierwszy Stopień Specjalizacji Chirurgii Ogólnej,
 • 1992 The Fifth World Congress of the international Society for diseases of the Esophagus
 • 1992 Oesophageal Surgery and Endoscopy / Tokyo,
 • 1992 Association and the technical training course in the field of Esophageal Surgery and Endoscopy / Tokyo,
 • 1992 Ministry of Justice, Japanese Government / 6-miesięczny kurs endoskopowy,
 • 1993 Chirurgia Ogólna / Specjalista Drugiego Stopnia pod kierunkiem Doc. Dr hab. Tadeusza Orłowskiego,
 • 1993 Japan Surgical Society / 93rd Annual Congress of Japan Surgical Society,
 • 1997 Akademia Medyczna we Wrocławiu / Doktor Nauk Medycznych / Rozprawa pt.: mechaniczne zespolenia przełykowo – żołądkowe – badania doświadczalne”,
 • 1998 Chirurgia Klatki Piersiowej / Specjalizacja Drugiego Stopnia pod kierunkiem prof. dr hab. med. Tadeusza Orłowskiego,
 • 2004 Dolnośląska Izba Lekarska / Specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • 2007 Akademia Medyczna we Wrocławiu / Endoskopia Przewodu Pokarmowego,
 • 2008 Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii / Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej,
 • 2011 Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich / Uprawnienie do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych,
 • 2011 Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów / Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • 2011 Endoterapia / Gastroskopia i kolonoskopia zabiegowa,
 • 2013 Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej / Scientific Moderator and Speaker,
 • 2013 Pulmonx International Sarl / Endo Bronchial Valve (EBV) treatment of late stage Emphysema patients.